Tävlingsregler 2023

Tävlingsregler

Före anmälan är det viktigt du noggrant läser tävlingsreglerna för FM i Mathantverk 2023. Avsnittet Allmänt i reglerna gäller alla tävlande. Utöver det lönar det sig också att läsa beskrivningarna, begränsningarna och eventuella särskilda anvisningar under respektive tävlingsklass för det egna tävlingsbidraget/de egna tävlingsbidragen.