Tävlingsregler

Tävlingsregler

Före anmälan är det viktigt du noggrant läser tävlingsreglerna för FM i Mathantverk 2023. Avsnittet Allmänt i reglerna gäller alla tävlande. Utöver det lönar det sig också att läsa beskrivningarna, begränsningarna och eventuella särskilda anvisningar under respektive tävlingsklass för det egna tävlingsbidraget/de egna tävlingsbidragen.

Kategorier för detta års tävling är:
1. Mejeriprodukter
2. Charkuteriprodukter
3. Fiskprodukter
4. Bageriprodukter
5. Bär- och fruktprodukter
6. Grönsaks- och svampprodukter
7. Mellanmål och matsouvenirer
8. Drycker
9. Innovativt mathantverk
+ Arktiskt mathantverk
+ Mathantverksförpackning

I Tävlingsinformation finns bland annat invisningar för inlämning av tävlingsbidrag och information om bedömningen.