Kujala gård

Släktgård med lång historia på Karlö

Kujala gård på Karlö (Hailuoto) har bebotts i över 400 år. Verksamheten baserar sig på naturängarna där boskap uppföds och betar. Senare har företagets sortiment utökats med de rikskända Lööki-såserna. Läs mera om denna historiska gård…

Gårdens och företagarparets historia

Företagarparet Timo och Susanna Kujala berättar att Kujala gård är grundad 1582 på sin nuvarande plats på Karlö. Stomfastigheten har senare skiftats till flera gårdar, varav endast i Kujala numera bedrivs jordbruk.

Timo berättar att han är född och uppvuxen på gården och har arbetat på den sen barnsben. 2006 blev han husbonde. ”Gården har funnits här sedan 1500-talet och jag är född här, så jag har inte kunnat påverka läget”, skrattar Timo.

Timo har studerat odling i Koivikko lantbruksläroinrättning, och fortsatt med studier inom lantbruksföretagsamhet. Ännu efter att han tog över gården har han studerat i Yrkeshögskolan i Uleåborg. ”Självständiga studier och utveckling av gården började 2013 när jag startade direktförsäljning av kött på gården”, berättar Timo.

Paret träffades 2020. ”Situationen var lämplig när vi träffades och jag flyttade till Kujala som värdinna. Jag bytte ut mitt heltidsjobb mot företagandet”, säger Susanna. Susanna, som tidigare jobbat med försäljning och marknadsföring,  säger sig ha stiftat bekantskap med lantbruksarbete redan i sin barndom i Mellersta Finland.

Kujala gårdens boskap i hagen. Bild från Kujala gård Facebook 07.08.2016

Gårdens produktion

Mathantverket fick sin början genom naturbetesköttet. Företagarna bekantade sig med mathantverket och Arctic Food Lab och tänkte att de egna produkterna nog passar in i definitionen för mathantverket. Genom företagsköpet Riitan Herkku 2014 började man på Kujala gård tillverka de rikskända Löökisåserna. Företagarna minns att Riitta Heiskari lärde dem såstillverkningen ”hands on”.

Förutom kött och såser tillverkas sirap, gryn, flingor och köttprodukter. Företaget har också en burgerbil, med vilken de besöker olika evenemang och företagstillsträllningar. ”Kujala burger är lite annorlunda verksamhet, men vi använder egna produkter så långt som möjligt” säger Timo. Den verksamheten baserar sig på kundernas efterfrågan och intresse.

Kujala gårdens Löökisåserna.

Produkterna säljs till återförsäljare, genom direktförsäljning i näthandel, på gården och på olika torg. Det mesta går ut genom återförsäljare. Den största tillväxten finns inom såserna. Nya mathantverksprodukter säger sig paret utveckla i slutet av året.

På gården finns kring 100 kor och ytterligare ca 170 ungdjur, som betar på naturbeten. Den äldsta ladugården som finns på gården är byggd av sten på 1790-talet. Numera finns modernare anläggningar på gården.

Kujala gårdens produkter. Bild från Kujala gård Facebook 22.03.2023

Tips till nya företagare och egna erfarenheter av företagandet

Det är utmanande att få produkterna ut till kunder. ”Har kunder en gång köpt en produkt, återvänder de ofta. Utmaningen är att på bred front få ut marknadsföringen”, säger Timo. Ett lyckande Timo nämner är när företaget fick ett ”Publikens favorit” onmämnande från Arctic Food Lab. ”Omnämnandet är  ett resultat av kundernas röstning, så det känns extra bra”, säger Susanna. Företaget har också förärats med en omnämning i norra Österbottens Maistuva Maaseutu 2018.

Susanna tipsar nya mathantverkare att våga försöka  modigt. Endast genom försök vet man hur produkten blir emottagen. Använd rena, äkta smaker och råvaror som produceras möjligast nära.

Kujala gårdens siraper. Bild från Kujala gård Facebook 05.05.2023

FM för första gången

Företagarparet deltar i FM för att få feedback. ”Vi vill att utomstående utvärderar våra produketr och ger ärliga åsikter och feedback” säger Susanna. Paret önskar få synlighet för företaget och produkterna samt nya kunder. Som företagare önskar de utvidga sina nätverk.

Ni kan hitta Kujala gård från:
Webbsidor: kujalantila.fi och kujalanburgeri.fi
Facebook: Kujalan tila och Kujalan Burgeri
Instagram: @kujalantila och @kujalanburgeri
Twitter (X): @kujalantila
YouTube: Kujalan Tila

Entreprenörer Timo och Susanna Kujala

Intervju och text: Laura Horsma
Översättning: Margot Wikström