Jyväs-Hamppu

Hampa från mellersta Finland

Företagaren Mikko Ilmoniemi från Jyväskyläodlar hampa och förädlar produkter inom produktfamiljen Jyväs-Hamppu. I företaget Suomen Hampputuotteet Oy fungerar också Vesa Kaakuriniemi som företagare. Läs hur Mikko kom att odla hampa och förädla den till livsmedelsprodukter.

Så mycket potential i hampan

Mikko Ilmoniemi odlar finsk Finola oljehampa på sin gård i Jyväskylä. Hampan valde han då han sökte efter odlingsväxter man kan förädla lite längre. Efter att Mikko bekantat sig med hampan som odlingsväxt började han odla den på sina åkrar.

Han pressar oljan ur fröna och som biflöde föds proteinpulver. ”Det var genom oljan som jag började tro på hampans produktutvecklingspotential” säger Mikko och fortsätter berätta att han blev bekant med mathantverket via Jyväskylä yrkeshögskola.

Företagets förädlingsutrymmen befinner sig i kommunen Laukaa. ”Våra utrymmen finns i före detta LUKE:s fastighet, som man vill hålla livskraftiga genom Mellersta Finlands Food Lab. I fastigheten verkar förutom Jyväs-Hamppu ett cafe´, ett viltföretag och ett svampföretag. De stora växthusen söker ännu efter nya företagare”, säger Mikko.

Företagaren berättar att de inte alls, eller möjligast lite använder tillsatsämnen i produkterna. ”Hampan i sig har goda egenskaper; de innehåller mycket protein, fibrer och omega3. Växten binder kol och förbättrar jorden” säger Mikko.

Produkterna säljs via näthandel samt via samarbetsparter. Nya försäljningskanaler och export kartläggs som bäst genom aktivt nätverkande.

Oljehampa. Bild från Jyväs-Hamppu Facebook 17.6.2022

Mathantverksföretagarens utmaningar och lyckanden

Utrmanande är att företaget är så litet, samt marknadsföringen och logistiken. ”Jyväs-hamppu är ett litet hantverksföretag som inte kan konkurrera prismässigt med de stora. Hantverket höjer priset och man måste utveckla specialprodukter som urskiljer sig”. Mikko fortsätter att man måste ha goda produkter till ett bra pris, vilket är utmanande. Han har prövat på Reko och direktförsäljning, men önskar finna bättre kanaler.

Lyckanden han nämner är guldmedalj i Mathantverk FM 2020 med en rökt hampolja. ”Det var ett fint erkännande och bevis på att det lönar sig att urskiljas och pröva sig fram”, säger han. Mikko känner också lyckanden när han hittar egenskaper som ingen ännu har prövat på. Det gör han genom att fördjupa sig i råvaran.

Priset Vuoden lähiruokateko 2023 är han speciellt glad för och upplever att det är viktigt att lyfta fram små företag i regionerna. ”Det finns många mindre företag i regionerna soim kan ha svårt att få synlighet och komma framåt”, säger Mikko. Han säger sig också ha deltagit i flera projekt  och olika samarbeten som utvecklar närmat och mathantverket.

Jyväs-Hamppu produkter. Bild från Jyväskylä-Hamppu Facebook 2.12.2022

Tips till nya företagare samt egna erfarenheter

Enligt Mikko är det bara att köra på om råvaran är i skick. Nätverkandet kan han inte betona nog.

”Det finns bra typer runtomkring dig, lär känna dem och gör saker tillsammans. I samarbete löper saker bättre och tillsammans blir resultatet bättre. Tro på framtiden och ge inte upp för små saker” säger Mikko.

FM i mathantverk har intressant program, som Mikko tackar arrangörerna för. Själv har har vidgat sina nätverk och fått se hur andra gör. Det viktigaste är ändå feedbacken på produkterna. ”Det är för feedbacken jag tävlar, jag får goda råd till produktutvecklingen. Man blir hemmablind inför sina egna produkter, därför är utomståendes kommentarer viktiga, så att man väljer den rätta riktningen framåt”, säger Mikko.

Företagaren berättar att media uppmnärksammar tävlande och företaget har fått synlighet. Han har också besökt övriga evenemang där produkterna synts. Möjligen tävlar företaget i år igen. ”Jag måste se om jag har produkter till någon kategori, de passar inte alltid in”.

Ni kan hitta Jyväs-Hamppu från:
Webbsidor: www.jyvashamppu.fi
Facebook: Jyväs-Hamppu
Instagram: @jyvashamppu

Jyväs-Hamppu entreprenör Mikko Ilmoniemi

Intervju och text: Laura Horsma
Översättning: Margot Wikström