Kunskap om mathantverk

Vad är mathantverk?

Mathantverk är ett relativt nytt begrepp, men metoderna som används vid framställningen är traditionella sätt att förädla och konservera mat.

Grundläggande regler för mathantverk är att produkterna inte får innehålla konserveringsmedel och tillsatsämnen, att råvarorna skall vara inhemska, gärna lokala och ha ett känt ursprung samt att tillverkningen skall ske enligt hantverksmässiga principer.

Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

I norden är det Eldrimner (Sverige) som lett utvecklingen av mathantverk som begrepp. Eldrimner har, via Länsstyrelsen i Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara kunskap om mathantverk.

Vad är en mathantverkare?

En mathantverkare bedriver hantverksmässig förädlingsverksamhet där råvaran förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. En mathantverkare skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet, tydlig identitet och utan onödiga tillsatser. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan.

Vad är FM i mathantverk?

Syftet med de nationella tävlingarna i mathantverk är att bevara och utveckla lokala matkulturer, göra mathantverket känt och stimulera till utveckling. Det finns en vilja att skydda och bevara mathantverket och de värden som begreppet står för. Mathantverkarna motiveras i sitt arbete och inspireras att utveckla sitt företag och sina produkter. FM i mathantverk bidrar till att stärka och synliggöra det hantverksmässiga livsmedels- företagandet både på regional och på nationell nivå. Konsumenternas medvetenhet ökar med hjälp av tävlingen och de vinnande produkterna. Framöver leder detta till ett ökat kunnande, en ökad försäljning och nya arbetstillfällen.

Eldrimner har arrangerat Svenska mästerskapen i mathantverk sedan år 1997. Under åren 2016 – 2018 ordnade det finlandssvenska projektsamarbetet Kustens mat de första tre Finska mästerskapen i mathantverk i Finland. 

För mathantverkets utveckling och spridning strävar man till att hålla en gemensam nordisk linje när det kommer till regelverket för tävlingen. Skillnader i lagstiftning, lokala traditioner samt den allmänna kännedomen om begreppet mathantverk gör ändå att gränsdragningar och tävlingsklasser kan utformas på olika sätt så länge värdegrunden och definitionen på mathantverk är gemensam.

Från och med år 2019 äger föreningen Mathantverk i Finland r.f. regelverket för tävlingen FM i mathantverk. Föreningen står som garant för att tävlingen ordnas i enlighet med definitionen för vad mathantverk är. Dessutom deltar föreningen i arbetet med att utveckla tävlingsreglerna och söker inför varje år en arrangör av tävlingen.

Du kan möta andra mathantverkare på FM i Mathantverk och på SM i Mathantverk.

Vem är målgruppen för FM i mathantverk?

Målgruppen för FM i mathantverk är företagare som bedriver hantverksmässig förädlings- verksamhet inom tävlingens kategorier. Företagarna har möjlighet att tävla med sina mathantverksprodukter och få en konstruktiv bedömning av en jury med kunskap inom förädlingskategorin. Bedömningen och responsen motiverar och hjälper mathantverkarna att vidareutveckla sitt företag och sina produkter.

Man behöver inte vara utbildad mathantverkare för att delta i tävlingen eller för att få kalla livsmedelsprodukten för mathantverk. Grundprincipen är att man är registrerad företagare som bedriver hantverksmässig förädlingsverksamhet och att produkten är tillverkad i enlighet med definitionen för vad mathantverk är. Produkten ska finnas till allmän försäljning och vara tillverkad i en anmäld livsmedelslokal.