Hem 2023

FM i mathantverk 2023 i Rovaniemi

Målgruppen för FM i mathantverk är företagare som bedriver hantverksmässig förädlings-verksamhet. Grundläggande regler för mathantverk är att produkterna inte får innehålla konserveringsmedel och tillsatsämnen, att råvarorna skall vara inhemska, gärna lokala, och ha ett känt ursprung samt att tillverkningen skall ske enligt hantverksmässiga principer.

Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter. Syftet med de nationella tävlingarna i mathantverk är att bevara och utveckla lokala matkulturer, göra mathantverket känt och stimulera till utveckling.

FM i mathantverk organiseras nästä gång i Rovaniemi 17-19 oktober 2023 med tema arktiskt mathantverk. Tävlingen är öppen för mathantverkare från Finland, Sverige och Norge. Ett seminarium om mathantverk och en utflykt till lokala företagare organiseras samtidigt med tävlingen. Programmet är öppet för alla intresserade.

Anmäla dina produkter till tävlingen senast den 17 september 2023.

Om du har frågor, tveka inte att ta kontakt!

LISÄTIETOJA /
MERA INFORMATION:

Tanja Häyrynen (FI / EN)
+358 50 597 1161
tanja.hayrynen@tervola.fi

Henna Kukkonen (FI / EN)
+358 40 585 2817
henna.kukkonen@lapinamk.fi

Tuotteet ja ilmoittautuminen / Produkt och anmälning:

Eija Lamsijärvi (FI / SE)
+358 400 566 739
fm@mathantverkarna.fi