Hem 2023

FM i mathantverk 2023 i Rovaniemi

Målgruppen för FM i mathantverk är företagare som bedriver hantverksmässig förädlings-verksamhet. Grundläggande regler för mathantverk är att produkterna inte får innehålla konserveringsmedel och tillsatsämnen, att råvarorna skall vara inhemska, gärna lokala, och ha ett känt ursprung samt att tillverkningen skall ske enligt hantverksmässiga principer.

Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter. Syftet med de nationella tävlingarna i mathantverk är att bevara och utveckla lokala matkulturer, göra mathantverket känt och stimulera till utveckling.

FM i mathantverk organiseras nästä gång i Rovaniemi 18-19 oktober 2023. Tävlingen är öppen för mathantverkare från Finland, Sverige och Norge.

Mera information kommer inom kort!

Om du har frågor, vänligen kontakta:

Tanja Häyrynen
050 597 1161
tanja.hayrynen@tervola.fi

Marru Kraft
040 614 6732
marru.kraft@lapinamk.fi