Hem 2023

FM i mathantverk 2023 i Rovaniemi

Målgruppen för FM i mathantverk är företagare som bedriver hantverksmässig förädlings-verksamhet. Grundläggande regler för mathantverk är att produkterna inte får innehålla konserveringsmedel och tillsatsämnen, att råvarorna skall vara inhemska, gärna lokala, och ha ett känt ursprung samt att tillverkningen skall ske enligt hantverksmässiga principer.

Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter. Syftet med de nationella tävlingarna i mathantverk är att bevara och utveckla lokala matkulturer, göra mathantverket känt och stimulera till utveckling.

FM i Mathantverk 2023 organiserades i Rovaniemi den 17-19 oktober med tema arktiskt mathantverk. Tävlingen var öppen för mathantverkare från Finland, Sverige och Norge.

Den 19 oktober 2023 tillkännagavs resultatet av årets FM i Mathantverk tävling vid prisutdelningen på restaurang Santamus i Rovaniemi. Tio jurygrupper utvärderade 100 produkter från 45 företag.

LISÄTIETOJA /
MERA INFORMATION:

Henna Kukkonen (FI / EN)
+358 40 585 2817
henna.kukkonen@lapinamk.fi

Tanja Häyrynen (FI / EN)
+358 50 597 1161
tanja.hayrynen@tervola.fi

Tuotteet ja ilmoittautuminen / Produkt och anmälning:

Eija Lamsijärvi (FI / SE)
+358 400 566 739
fm@mathantverkarna.fi