Nordic For You

Ekologiskt och nyttjande av lokala resurser i Tarvaala

Visa Törmälä och Marja Salonen är mathantverksföretagare i byn Tarvaala i Saarijärvi. Företagarparet strävar till att garantera korta förädlingskedjor och lokala samarbeten vid anskaffning av råvaror. Deras målsättning är att hitta nya användningsområden för råvaror och att hitta rätt sätt att idka företagsamhet på landsbygden. Läs hur Crenoco / NordicForYou utvecklades.

Lärdom genom försök

Visa Törmälä sökte efter en lämplig gård att flytta till från Jyväskylä 2007, tillsammans med sin fru Marja med ett enda kriterium: max 45 minuter från Jyväskylä. ”Saarijärvi är tillräckligt nära, när vi flyttade hit arbetade båda två ännu i Jyväskylä”, säger Visa.

Gården hade stått obrukad i 40 år, så Visa säger att de började från noll. ”Vi blev inte mathantverkare med producent- eller livsmedelserfarenhet. Vi röjde åkrar för att få råvaror och ekocertifikat. Den gamla ladugården renoverade vi till livsmedelslokal”, säger han.

Företagarparet började med vilda örter som råvara och en tanke om produkter där man använt självtorkade produkter, men snart kom utfärdsmaten med i bilden.

”Vi använder egna råvaror, men köper också in lokala med målsättningen korta leveranskedjor och lokala produkter. Vi vill utnyttja det som finns nära”, säger Visa och tillägger att de använder flis som värmekälla i livsmedelslokalen och att produkterna säljs främst via näthandel och genom några återförsäljare.

Visa säger att det varit enbart av godo att de inte hade erfarenhet när de började som mathantverkare för när man saknar grundutbildning finns det mera utrymme för olika försök och det är inte så farligt om de inte alltid lyckas. Behöver man specialkunskap så finns det att få, och man kan alltid fråga dem som vet.

Produktionsutrymme. Bild från NordicForYou Facebook 15.7.2022

Modigt och ständigt utvecklande

Ingen utmaning har varit så stor att den stoppat arbetet, man hittar alltid lösningar som för saker framåt. Man utvecklar det egna, och saker man inte vet utmanar lagom till att hitta på nytt samt innovationer. Företagaråparet har gjort precis allting själva i företaget, också webbsidan med dess grafik, och under resan har de lärt sig mycket.

Visa säger att de ständigt har nya produkter under utveckling, man hinner bara inte produktifiera allt, att höja förädlingsgraden är under arbete. Just nu finns det produkter i sortimentet och försäljningen är stabil.

”Nätbutiken är klar och handeln drar. Nu kan vi öka volymen och försäljningen”, säger Visa. Samtidigt konstaterar han att de skapat ett turismkoncept som baserar sig på den finländska rena naturen. I det förenas välmående, vilda produkter och utfärdsmat. De har arrenderat ett lägerområde på en ö, dit man kommer paddlande eller roende för att övernatta i t.ex hängmattor eller övernattningsbodar”, säger Visa.

Det mest speciella företagarparet varit med om var när FINNARP2022 tog kontakt för att fråga om de kunde leverera en del av maten under en tre månader lång   expeditionsresa till sydpolen.

Mat har levererats också till en grottforskningsgrupp som reste till Alaska, och hade hört om företagets produkter. ”Båda grupperna forskar klimatet och anser arr de lokala torkade produkterna passar in i expeditionernas värden”, säger Visa.

Det första lyckandet kände Visa ändå när han för allra första gången sålde sina produkter och folk köpte. I företaget praktiserar studerande från naturresursutbildningar, som också kan förtjäna lite på att sälja råvara till företaget.

Nordic For You -produkter. Bild från NordicForYou Facebook 16.1.2022

Tips till nya mathantverksföretagare

  1. Förstå dina produkters användningsändamål och i vilka situationer kunderna dem använder. ”Man måste börja med målgruppen och produktens användning. Tänk noggrannt igenom egenskaperna, när och var används produkten. Gör sedan en produkt som motsvarar kundernas behov och skiljer sig från mängden. Jämför inte dina produkter med de storas. Förstå den enastående råvaran och värdet av den.
  2. Att misslyckas är en välsignelse, som man måste tåla. Nya saker hittas genom dem och genom nya försök. Fråga efter åsikter från olika personer och lita inte enbart på dina egna idee´r, som visserligen är bra att ha, men det är bra att fråga andra hur produktifieringen borde göras. När du väl får tips, ta vara på dem.
  3. Pröva göra produkter också helt på hobbybasis, genom att uppfinna kan man utveckla nya produkter. De behöver inte genast vara kommersiella och proffsiga, ett lyckande kan medföra professionalitet på sikt. Naturen är full av råvaror, och att kommersialisera dem är ännu  i sin barnalinda. Genom också mindre mängder råvara och förhöjd förädlingsgrad kan det vara möjligt för folk att flytta till landsbygden. Man kan distansjobba och samtidigt utveckla produkter.

Tävlingserfarenheter

”Första gången deltog vi genom att en annan person, som kände till tävlingen, uppmanade oss efter att ha smakat på en produkt. Tävlingen gav säkerhet i att vi jobbar på rätt sätt med trendiga råvaror. Vi vann guld med skogsmarängen”, säger Visa, som också har sin nästa tävlingsprodukt klar.

Tävlingen är ett fint evenemang med en gem:enskap av mänskor som tänker lika och som lyfter det småskaliga till folks kännedom. ”Man stärker också försörjningsberedskapen i Finland genom småskalighet. Mycket ska hända innan den egna produktionen avtar. Genom mathantverket bevaras också kunnandet”, säger Visa.

Ni kan hitta Crenoco/Nordic For You från:
Webbsidor: www.nordicforyou.fi och Crenoco
Facebook: Nordicforyou.fi
Instagram: @nordicforyou

Intervju och text: Laura Horsma
Översättning: Margot Wikström