Sponsorer

Sponsorer

Jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet tryggar produktionen av inhemsk mat och en hållbar användning av förnybara naturresurser samt skapar förutsättningar för näringar och välfärd som baserar sig på dem. Genom sin verksamhet främjar jord- och skogsbruksministeriet också uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling (SDG). Närproducerad mat hör till jord- och skogsbruksministeriets strategiska spetsområden. FM i mathantverk stöder väl målen i det nationella närmatsprogrammet.

Nordkalottrådet

Nordkalottrådet stöder ekonomiskt, socialt och miljömässigt en välbalancerad utveckling på Nordkalotten. Rådet söker lösningar till gemensamma utmaningar och bidrar till skapandet av ett starkt samarbetsområde i det nordliga arktiska Europa. 

Rajaseutu ry

Rajaseutu ry är en ideell förening som drivs med frivilliga krafter och som främjar invånarnas välbefinnande och framgång i gränstraktskommunerna. Genom att delta i olika projekt med sina samarbetspartner bidrar Rajaseutu ry för sin del till uppkomsten av nya innovationer, investeringar och arbetsplatser i gränstrakten. 

Tervola kommun

Tervola kommun är alltid redo att stödja livsmedelsföretagarna i Lappland. Vi är medvetna om att främjandet av närmat förutsätter att hela det lappländska området får status som närmatsområde. I Loue i Tervola finns yrkesinstitutet Lappias kompetenscenter för livsmedelsbranschen, varifrån vi kan inhämta know-how och ta exempel för hela Lappland. Tervola kommun deltar i Lapin ruoka-projektet i syfte att förankra närmatsbudskapet i Lappland. Tervola kommun är liten, men modig och outtröttlig också i denna fråga – vi är beredda att satsa och för egen del bidra till att höja försörjningsberedskapen och självförsörjningen när det gäller livsmedelsproduktionen och vi inbjuder också andra kommuner att delta!

Yrkesinstitutet Lappia

Yrkesinstitutet Lappia och Lappia-Koulutus Oy erbjuder praktisk utbildning för unga, vuxna och för arbetslivets behov i Lappland. Under FM i Mathantverk 2023 får vi möjligheten att bekanta oss i verksamheten av Maaseutuyrittäjyyden osaamiskeskus i Loue.

Lapin Agrologit

Lapin Agrologit ry är den officiella lokalföreningen i Lappland för finländska agrologer. Föreningens uppgift är att agera till förmån för agrologerna i Lappland. I Lappland finns mångsidig kompetens inom naturresursområdet, som föreningen önskar upprätthålla, utveckla och föra vidare. Föreningen samarbetar bl.a. med Yrkeshögskolan i Lappland, varifrån årligen utexamineras både YH-agrologer och högre YH-agrologer.   

Saaga Travel

SaagaTravel är ett högklassigt och serviceinriktat persontransportföretag. Vi har en mångsidig bilpark med allt från personbilar till stora jumbobussar. Genom oss kan du beställa enbart transporten eller en resehelhet som inkluderar allt vad du behöver under din resa. 

Lapin Kansa

Lapin Kansa är lapplänningarnas eget språkrör. Tidningen tar sina läsare när och fjärran, från vardag till helg och från morgon till kväll. Landskapets tidning når läsare ändå från södra Lappland upp till Finska armen och landets nordligaste spets. Lapin Kansa är den största dagstidningen i marknadsområdet.