Tävlingsregler

Tävlingsregler

FM i mathantverk är en öppen tävling för producenter i Finland och övriga Norden samt Baltikum som förädlar sina produkter småskaligt och hantverksmässigt. Tävlande produkter ska vara tillverkade av företagare som bedriver hantverksmässig förädlingsverksamhet och finnas ute till allmän försäljning.

Tävlingsreglerna för FM i mathantverk ägs av föreningen Mathantverk i Finland r.f.

Lokala råvaror

Grundläggande regler för mathantverk är att produkterna inte får innehålla konserveringsmedel och tillsatsämnen, att råvarorna skall vara inhemska, gärna lokala och ha ett känt ursprung samt att tillverkningen skall ske enligt hantverksmässiga principer. 

Mekanisering och bearbetning

Mathantverkare arbetar hantverksmässigt. Mekanisering av vissa delar av produktionen får förekomma i huvudsak för att undvika kroppsliga förslitningar. En mathantverkare använder inte datorer för att övervaka sin produktionskedja utan använder sin kunskap och erfarenhet i hantverksmässig tillverkning. Däremot kan mindre datorer sitta i rökskåp, ugnar eller dylikt, men den som styr och övervakar processen är mathantverkaren.

Undantag tillsatser

Med tillsatser menas främst ämnen som tilldelats E-koder och som finns i livsmedelsverkets E-kodlista, se www.ruokavirasto.fi, men även andra ämnen såsom vissa enzymer och alla syntetiskt framställda aromer. Tillsatserna förändrar produktens naturliga egenskaper. Observera att vissa sammansatta ingredienser i sig kan innehålla tillsatser, exempelvis kryddblandningar och mixer.

Undantag för tillsatser, till exempel sådana som redan ingår i råvaran, är allmänt förekommande eller är nödvändig för produktens framställning eller egenskaper, finns det information om vid respektive kategori.

Hantverksmässig produktion

Det tillverkande företaget skall ha ett FO-nummer (kan även vara ett jordbruk) och tillverkningen skall ske i en anmäld livsmedelslokal (kan även vara ett privat kök bara det är anmält och godkänt som livsmedelslokal). Produkten måste gå att köpa någonstans t.e.x i gårdsbutik, via REKO-ringar eller i detaljhandeln. Producentens/företagets storlek och omsättning är inte begränsad, och inte heller produktionsmängden av tävlingsprodukten.

Genomförande

Det krävs minst tre anmälda bidrag per klass för att klassen ska genomföras i tävlingen. Ifall någon klass har för få bidrag kan en sammanslagning av närliggande klasser genomföras. Om sammanslagning inte är möjlig får produkterna ändå en skriftlig bedömning av juryn, men inget pris utdelas. Varje företag får tävla med högst två bidrag i varje klass. Tävlingsbidrag bedöms såsom de lämnas in om inte annat anges i klassens definition. I de fall producenten i samband med anmälan framför mer specifika önskemål kring provsmakningen av produkten kommer dessa att förmedlas till juryn som i sin tur avgör om önskemålen tas i beaktande eller ej. Läs om anmälningsavgift och betalningsvillkor under ANMÄLAN.

7-9 oktober 2021
Åland, Mariehamn

Kontaktpersoner 

Åsa Kronhed-Sogn
Mobil: +358 (0)457 345 4108
E-post:asa.kronhed-sogn@ha.ax

Frågor om anmälningar:

Eija Lamsijärvi
Mobil: +358 (0)400 566 739
E-post: fm@mathantverkarna.fi

sm@ruoka-artesaanit.fi