Program

Program

I samband med tävlingen 7-9.10.2021 ordnas ett brett utbud av program som kräver anmälan om deltagande. Anmälan gäller även de program som kan följas på distans. Programmen är kostnadsfria bortsett från de evenemang som inkluderar mat eller produkt. Anmälan är bindande.  

Branchträffen arrangeras i samarbete med föreningen Mathantverkarna på Åland r.f. 

Seminariet Bärkraftigt från jord till bord arrangeras i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet inom ramen för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021. FM i Mathantverk 2021 Åland samarbetar även med Ny Nordisk Mat -programmet och projektet Det nya Nordiska köket 2.0 genom synergier i kommunikation samt innehåll i seminarieprogrammet.

Målgruppen för programmen är företagare som bedriver hantverksmässig förädlingsverksamhet men seminariet riktar sig även till landsbygdsföretagare inom livsmedelssektorn, studerande och övriga aktörer i branschen. 

PROGRAMANMÄLAN – LYYTI

Sista anmälningsdag till programmen är 26.9.2021

Välj program nedan för mera information om innehållet.

BRANSCHTRÄFF

BEDÖMNINGSSEMINARIUM

FESTMIDDAG

PRISUTDELNING

PRODUKTKASSE

SEMINARIUM

ÅLANDSFRUKOST

Anmälan till programmen är personlig och du anmäler dig till de olika evenemangen i ett och samma formulär.

Vi  förbehåller oss rätten att ställa in om det vid anmälningstidens slut är för få anmälda eller om rådande pandemirestriktioner innebär att programmen inte kan genomföras.

7-9 oktober 2021
Åland, Mariehamn

Kontaktpersoner 

Åsa Kronhed-Sogn
Mobil: +358 (0)457 345 4108
E-post:asa.kronhed-sogn@ha.ax

Frågor om anmälningar:

Eija Lamsijärvi
Mobil: +358 (0)400 566 739
E-post: fm@mathantverkarna.fi

sm@ruoka-artesaanit.fi