Anmälan

Anmälan av produkt till FM i mathantverk 2021

Anmälan till FM i mathantverk kostar 45€ (36,29€ + 24% moms) per tävlingsbidrag. 

Anmälan är bindande och avgiften faktureras för alla anmälda och godkända bidrag, även om dessa sedan inte lämnas in till tävlingen. Vi tar inte emot några oanmälda produkter på plats. Sista anmälningsdag är 19 september.

För att vara med i tävlingen ska din anmälan/betalning ha gjorts inom utsatt tid och produkten vara komplett med produktnamn, ingrediensförteckning/ar samt produktetikett/er på samtliga tävlingsbidrag.

NYTT 2021: När du gör anmälan ska du bifoga en bild på din produktetikett där ingrediensförteckningen framgår. Det kan antingen vara ett foto eller en digital etikett. Det här momentet har lagts till för att säkerställa att anmäld ingrediensförteckning är identisk med ingrediensförteckning på produkten som finns till försäljning.

I anmälan ska alla kryddor som använts i produkten anges, även alla ingredienser i kryddblandningar. Ingrediensförteckningen ska vara i fallande ordning i enlighet med livsmedelslagstiftningen. Skulle någon förändring i innehållet ske måste tävlingsledningen meddelas. Ingredienserna i den anmälda produkten måste vara identiska med innehållet i den produkt som finns ute i handeln och den som lämnas in till tävlingen.

I de fall där flera företag medverkar i tillverkningen av produkten måste alla steg vara hantverksmässiga och underleverantörernas eller samarbetspartnernas namn skall uppges vid anmälan.

Bekräftelse på deltagande skickas ut vartefter anmäld produkt blivit godkänd att tävla, senast två veckor innan tävlingen. Det är viktigt att du hör av dig till tävlingsledningen om du inte fått denna bekräftelse.

Svar på vanliga frågor om anmälan av produkt

F: Jag är osäker på vilken tävlingsklass jag ska anmälan min produkt i?

S: Anmäl din produkt i den klass du tror är rätt. Tävlingsledningen kan byta tävlingsklass före en produkt som man bedömer att anmälts till fel klass, både före tävling samt under pågående bedömning i samråd med jurygruppen. 

F: Jag vill ändra eller lägga till information om en redan anmäld produkt/företag, hur gör jag? 

S: Skicka ett mejl med information om vad du vill ändra och vilken produkt/företag det gäller till fm@mathantverkarna.fi .

F: Jag har anmält en produkt som jag nu vill avanmäla, hur gör jag?

S: Skicka information om vilken produkt du vill avanmäla till fm@mathantverkarna.fi. Du kommer inte att faktureras för den avanmälda produkten.

För övriga frågor gällande produktanmälan mejla till Eija Lamsijärvi fm@mathantverkarna.fi eller ring +358 (0)40 056 6739.

7-9 oktober 2021
Åland, Mariehamn

Kontaktpersoner 

Åsa Kronhed-Sogn
Mobil: +358 (0)457 345 4108
E-post:asa.kronhed-sogn@ha.ax

Frågor om anmälningar:

Eija Lamsijärvi
Mobil: +358 (0)400 566 739
E-post: fm@mathantverkarna.fi

sm@ruoka-artesaanit.fi