Tävlingsregler 2020

>> Tävlingsregler 2020
Anmälan tid till Mathantverk FM 2020 tävlingen  är 1.5. – 28.9.2020.

Deltagaravgiften är 45 € per tävlingsbidrag. Sista anmälningsdag är 28. september 2020. Har du inte möjligheten att göra anmälan via hemsidan, kontakta tävlingsledningen: Eija Lamsijärvi +358 (0)400 566 739 / fm@mathantverkarna.fi eller  per telefon: Tomi Aho, +358 (0)44 705 7461.

Anmälan är bindande och avgiften faktureras för alla anmälda och godkända bidrag, även om dessa sedan inte lämnats in till tävlingen. Vi tar inte emot några oanmälda produkter på plats.

En förteckning över alla deltagande företag kommer att publiceras på artesaaniruoka2020.fi/svenska i början av oktober.

Bekräftelse på deltagande skickas ut med e-post efter sista anmälningsdagen och senast två veckor innan täv-lingen. Det är viktigt att du hör av dig till tävlingsledningen om du inte fått denna bekräftelse. Faktura skickas separat.