Octoberfest

Octoberfestivalen, som i samarbete med Reso stad och Neiti Raunio Oy skulle arrangeras i samband med FM i Mathantverk. Det var meningen att i samband med FM i Mathantverk arrangera en octoberfestival i samarbete med Neiti Raunio Oy och Reso stad.

Octoberfestivalen har nu flyttats till år 2021.

Evenemanget arrangeras alltså i ett senare skede, utan att vara en del av FM i Mathantverk. Följ Rasekos och Reso stads some-kanaler för mera information under 2021.

Tack för visat intresse!