Närmatsmarknaden

På fredag 16.10.2020 kl 12.00 – 18.00 kan allmänheten bekanta sig med tävlingsprodukterna vid Närmatsmarknaden, där också småskaliga producenter i regionen kan sälja sina produkter.

Vi bjuder in producenter som själva producerat, tillverkat eller odlat sina produkter. Råvaror och produkter som säljs bör vara av inhemskt ursprung och finnas till försäljning i någon Reko-ring, gårdsbutik eller lokal matbutik. På Närmatsmarknaden kan också färdiga matportioner säljas.

Närmatsmarknaden i Facebook


Vill du sälja på marknaden?

Försäljningsplatsen är kostnadsfri. Vid behov får du försäljningsbord och /eller el till ditt bruk. Försäljningsplatser finns både inom- och utomhus, och du kan alltså sälja t.ex från din bil.

Det finns rejält men ändå begränsat med platser. Anmälningen är öppen fram till 9.10.2020.

Kom med, sälj dina produkter och skapa nätverk med helt nya aktörer!

Tilläggsuppgifter om Närmatsmarknaden får du av Eira Lipponen, tel. 044 705 7440,
eira.lipponen@raseko.fi