Snacks

MELLANMÅL OCH SNACKS

TÄVLINGSKLASSBESKRIVNING
Mellanmål och snacksVegetabiliska eller animaliska snacksprodukter av lokala, inhemska råvaror, också drickbara mellanmål (tjockflytande konsistens), såsom smoothies, av typ drickyoghurt. Obs! Safter i kategorin DRYCKER
  

Anmälan

  • Ange också specifika råvaror, sorter o.d. som använts i produkten.
  • Beskriv tillverkningsmetoden.
  • Kryddor och smaksättare kan vara utländska, om inhemska sådana inte finns att få.
  • Sockret ska vara inhemskt, i ekologiska produkter accepteras utländskt ekologiskt socker.