Innovativt mathantverk

INNOVATIVT MATHANTVERK

TÄVLINGSKLASSBESKRIVNING
Innovativ mathantverksprodukt  Produkten ska vara innovativ och nyskapande ur någon aspekt. Samma grundregler gäller som för övriga klasser. Vid bedömningen väger innovationsgraden tyngst, men även utseende/konsistens och smak/doft poängsätts. Den innovativa egenskapen ska beskrivas i samband med anmälan. Produkten ska till sin karaktär vara sådan att den inte kan tävla i någon annan klass.