Tävlingsregler 2022

TÄVLINGSREGLER

Allmänt

FM i Mathantverk 2022 är en öppen tävling för i Finland verksamma producenter och företag (FO-nummer obligatoriskt) som hantverksmässigt förädlar livsmedel. För att få delta ska produkterna förädlas hantverksmässigt, av lokala eller inhemska råvaror, med känt ursprung. Den grundläggande policyn är att livsmedelstillsatser inte får användas i de produkter som godkänns till tävlingen (med vissa undantag beträffande användningen av tillsatsämnen – läs mer under: ”TÄVLINGSKATEGORIER OCH TÄVLINGSKLASSER”, där kriterierna för respektive produktgrupp fastställs mer ingående).

Tävlande produkter ska vara tillverkade av ett livsmedelsföretag, finnas till allmän försäljning och ha en ändamålsenlig försäljningsförpackning (med undantag för t.ex. bröd eller bakelser i lösviktsförsäljning). Produkterna och deras förpackningspåskrifter ska vara förenliga med livsmedelslagstiftningen. I de fall där flera företag medverkar i tillverkningen av produkten, ska alla skeden vara hantverksmässiga och företagssamarbetet ska uppges/beskrivas i samband med av anmälan (t.ex. köttproducent och vidareförädlare).

1. LOKALA RÅVAROR

De huvudsakliga eller karaktärsdanande råvarorna ska vara lokala eller inhemska och med känt ursprung. Kryddor eller andra smaksättare ska vara naturliga och utan tillsatser, men de kan vara utländska om inhemska sådana inte finns att få. För ekologiska produkter accepteras utländskt ekologiskt socker.

2. FÖRÄDLING

Förädlingen ska ske enligt principerna för mathantverk så att människans hand och kunnande styr förädlingsprocessen och så att produkternas utseende och karaktär ska vara förenliga med mathantverk. Mekanisering får användas för att undvika kroppsliga förslitningar. En automatiserad processlinje är inte mathantverk, men digital teknik kan användas i rökskåp, ugnar och motsvarande anordningar. Noggrannare regler kan anges skilt för varje tävlingskategori eller tävlingsklass.

3. TILLSATSÄMNEN OCH PROCESSHJÄLPMEDEL

Den grundläggande policyn är att livsmedelstillsatser och vissa enzymer inte får användas i de mathantverksprodukter som deltar i tävlingen. Med tillsatser avses ämnen (anges med E-kod), som läggs till livsmedlet för ett visst ändamål, t.ex. för att förbättra hållbarheten. På Livsmedelsverkets webbplats https://www.ruokavirasto.fi/sv/foretag/livsmedelsbranschen/tillverkning/krav-for-sammansattning/medel-som-forbattrar-livsmedel/tillsatser/e-koder/ (Livsmedelsverket www.ruokavirasto.fi / E-koder) finns mer information om tillsatser. Alla syntetiskt framställda aromer och färgämnen är förbjudna.

Undantag gällande tillsatsämnen och processhjälpmedel:

I de fall där vissa tillsatsämnen är tillåtna, anges detta skilt för varje tävlingskategori eller tävlingsklass. Även dessa tillsatser ska vara av naturligt ursprung/naturliga (inte syntetiskt tillverkade) och detta ska också kunna påvisas.

En och samma produkt kan endast tävla i en klass. Om produkten inte passar in under någon TÄVLINGSKATEGORI och tävlingsklass, kan produkten inte delta i FM i Mathantverk 2022.

Tävlingsreglerna ägs av Mathantverk i Finland rf. Föreningen ansvarar för reglerna och för arrangemanget av tävlingen. Tävlingen arrangeras 2022 av Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus/ProAgria Etelä-Suomi ry.

TÄVLINGSKATEGORIER 2022

 • MEJERIPRODUKTER
 • CHARKUTERIPRODUKTER
 • FISKPRODUKTER
 • BAGERIPRODUKTER
 • BÄR- OCH FRUKTPRODUKTER
 • GRÖNSAKS- OCH SVAMPPRODUKTER
 • MELLANMÅL OCH SNACKS
 • DRYCKER
 • INNOVATIVT MATHANTVERK

ÅRETS MATHANTVERKSFÖRPACKNING väljs och premieras vid 2022 års tävling. Detta är ingen kategori och kräver ingen separat anmälan.

TÄVLINGSKLASSER 2022

MEJERIPRODUKTER

TÄVLINGSKLASSBESKRIVNING
Hårda ostar, också kryddade hårda ostarInkluderar alla typer av hårda och halvhårda ostar oavsett yta. Pressade eller kryddade ostar.
MögelostarMjuka ostar med vitmögelyta samt alla typer av grön- eller blåmögelost oavsett yta.
Icke syrade ostar (också bondost)Icke lagrade ostar (färskost, bondost, också stekt/bakad ost såsom brödost, äggost).
GlassÄven frukt och bär ska vara inhemska och hantverksmässigt hanterade.
Syrade mjölkprodukterYoghurt, kärnmjölk, fil, övriga syrade mjölkprodukter.

Anmälan

 • Ange om mjölken/grädden är obehandlad eller pastöriserad.
 • Ange var produkten är rökt, om det inte sker inom det egna företaget.

Inlämning

 • Ange lagringstiden för osten.
 • Lämna in hela ostar eller tillräckligt stora bitar för bedömning.

Bedömning

 • Mejeriprodukter bedöms rätt tempererade enligt typ av produkt.

Tävlingsregler och undantag

 • Mjölken ska vara ohomogeniserad och icke standardiserad vad gäller fetthalt. Mjölken kan då också komma från ett mejeri märkt med Hyvää Suomesta – Gott från Finland eller med motsvarande nationell märkning som garanterar ursprunget.
 • Genmodifierat ystningsenzym är inte tillåtet.
 • Vax utan färgämnen får användas.
 • Färgämnet annatto (roucou eller Bixa orellana) är tillåtet som växtbaserat. Producenten måste kunna påvisa vilketdera som använts.
 • Rök eller rökarom ska skapas genom naturlig rök inom företaget som en del av tillverkningsprocessen eller hos en lokal samarbetspartner. Om en samarbetspartner sköter rökningen, ska det anges i ansökan.
 • Glass kan innehålla följande tillsatser: pektin, karragenan och fruktkärnmjöl.

  CHARKUTERIPRODUKTER
TÄVLINGSKLASSBESKRIVNING
Färskkorv  En rå korv för stekning/grillning/kokning. Steks eller kokas vid bedömningen.
Värmebehandlad korvVarmrökt korv, värmebehandlad korv – bedömning som kall eller varm.
Lufttorkade köttprodukterSalami, medvurst; lufttorkad korv och lufttorkade köttprodukter, med eller utan kallrökning.
Värmebehandlade helköttsprodukterVärmebehandlade helköttsprodukter, varmrökta produkter.
Konserver och övriga köttprodukter (t.ex. patéer, leverpastejer o.d.)Kan innehålla kött och/eller inälvor och/eller svål. Tillsatt gelatin tillåts. Eventuellt använd grädde får inte innehålla karragenan.

Anmälan

 • Ange var produkten är rökt, om det inte sker inom det egna företaget.

Inlämning

 • Ange lagringstiden för lufttorkade produkter.
 • Lämna in hela produkter eller tillräckligt stora bitar för bedömning.

Tävlingsregler och undantag

 • Artificiella rökaromer eller kondenserad och återskapad rök tillåts inte. Rök eller rökarom ska skapas genom naturlig rök inom företaget som en del av tillverkningsprocessen eller hos en lokal samarbetspartner. Om en samarbetspartner sköter rökningen, ska det anges i ansökan.
 • Nitritsalt: Maximal restnitrit, alltså högsta tillåtna mängd i den färdiga produkten, är 50 mg/kg. Detta förutsätter en maximal tillsatt mängd på 80 mg/kg råvara (i enlighet med bestämmelserna för ekologisk odling inom EU) i klasserna Värmebehandlad korv, Värmebehandlade helköttsprodukter och Lufttorkade köttprodukter. Nitritsalt är inte tillåtet i klassen Färskkorv.
 • Tillsatt gelatin tillåts i klassen Konserver och övriga köttprodukter.
 • Ost som används i köttprodukter ska vara inhemsk och utan tillsatser.

  FISKPRODUKTER
TÄVLINGSKLASSBESKRIVNING
Kallrökt fiskSalt-/sockerbehandlad fisk med eventuell kryddning.
Varmrökt fiskSalt-/sockerbehandlad fisk med eventuell kryddning.
FiskfärsprodukterVärmebehandlade produkter av i huvudsak mald fisk, t.ex. patéer, pastejer, biffar eller fiskbullar.
Inlagd fiskEn eventuellt förbehandlad fisk som lagts i en lag av t.ex. ättika eller olja, salt, socker, kryddor, grönsaker eller rotfrukter.
Gravad fiskSalt-/sockerbehandlad fisk med eventuell kryddning.
Produkter av fiskromSalt-/sockerbehandlad rom med eventuell kryddning.

Anmälan

 • Hela produkter ska lämnas in. Om fisken är filead och delad behövs emellertid bara en sida.

Tävlingsregler och undantag

 • Råvaran kan i stället för fisk vara kräft- och skaldjur, förutsatt att de är lokala eller inhemska med känt ursprung.
 • Artificiella rökaromer eller kondenserad och återskapad rök tillåts inte. Rök eller rökarom ska skapas genom naturlig rök inom företaget som en del av tillverkningsprocessen eller hos en lokal samarbetspartner. Om en samarbetspartner sköter rökningen, ska det anges i ansökan.
 • Grädde som använts i fiskfärsprodukter får inte innehålla karragenan.
 • Ost som används i fiskprodukter ska vara inhemsk och utan tillsatser.

  BAGERIPRODUKTER
TÄVLINGSKLASSBESKRIVNING
Salta pirogerPiroger (öppna eller stängda) och fyllda bageriprodukter med vegetarisk eller animalisk fyllning, t.ex. grönsaker, spannmål, potatis, kött, fisk. Risk accepteras endast i karelska piroger (Obs! Namnskyddad produkt inom EU). Även ägg och mejeriprodukter kan ingå. Bedöms rumstempererade.
Söta pirogerPiroger (öppna eller stängda) och fyllda bageriprodukter med söt fyllning (t.ex. bär, frukt). Bedöms rumstempererade.
RågsurdegsbrödRågsurdegsbröd bakat med surdeg (utan bagerijäst).
Övriga surdegsbrödT.ex. vetesurdegsbröd (eller använt annat ljust mjöl) bakat med surdeg (utan bagerijäst).
TunnbrödBröd som säljs under namnet tunnbröd (”rieska”). Mjuka eller ”hårda” tunnbröd. Ingredienser kan också vara potatis, korn.
Bröd på kulturspannmålBröd med minst 50 % av mjölmängden bestående av kulturspannmål. Som kulturspannmål räknas bl.a. emmervete, enkornsvete, spelt (dinkel), svedjeråg, nakenkorn (Jorma)
Bröd bakat med jästJästbröd, mörka och/eller kryddade limpor av typ maltlimpa, skärgårdslimpa, svartbröd eller kryddlimpa.
Hårt bröd (t.ex. knäckebröd)Bageriprodukter av knäckebrödstyp. Huvudråvaran och den karaktärsgivande råvaran ska vara inhemsk.
Glutenfritt brödObs! Inhemska råvaror, produkterna ska uppfylla Livsmedelsverkets definition av ”glutenfri”. Obs! Användning av tillsatser såsom xantan accepteras inte.

Anmälan

 • Beskriv din spannmålsråvara, eventuell sädessort, malningsmetod, kvarn osv.

Inlämning

 • Ange bakningsdag.

Tävlingsregler och undantag

 • Råvarorna ska vara lokala eller inhemska och med känt ursprung. Mjöl märkt med Hyvää Suomesta – Gott från Finland eller motsvarande nationell märkning som garanterar ursprunget accepteras, förutsatt att också efterföljande villkor uppfylls.
 • Inga undantag tillåts för tillsatser.
 • Alfa-amylas eller askorbinsyra är inte tillåtet i mjölet.
 • Inga kemiska jäsningsmedel är tillåtna, t.ex. bakpulver eller bikarbonat.
 • Margarin är inte tillåtet.

BÄR- OCH FRUKTPRODUKTER

TÄVLINGSKLASSBESKRIVNING
SyltKokt produkt av bär/frukt, socker/honung med eventuellt vatten och pektin samt kryddor, örter, nötter.
Marmelad, geléKokt produkt av bär/frukt, socker/honung med eventuellt vatten och pektin, kryddor, örter, nötter.
Dessertsås (också sirap)Hällbar produkt av bär eller frukt, eventuellt också grönsaker/örter, socker/honung, vatten, pektin och kryddor. Sirap tävlar i denna klass.
Inlagda bär eller frukterBär, frukter eller fruktbitar i lag. Kan innehålla t.ex. vatten, saft, socker/honung, kryddor. Kan också innehålla spritdrycker som smaksättning.
Bär- eller fruktkonfektyrAv inhemska råvaror. Citronsyra (E330) är inte tillåtet.

Anmälan

 • Ange om egentillverkat pektin har använts i produkten.
 • Ange om specifika sorter av bär, frukter eller örter använts.
 • Ange mängden bär-, frukt- eller örtråvara som använts per 100 g färdig produkt.

Tävlingsregler och undantag

 • Produkter som inte är bär-/fruktbaserade tävlar i en klass enligt användningsändamål.
 • I produkterna får följande tillsatser användas: pektin och agar.

  GRÖNSAKS- OCH SVAMPPRODUKTER
TÄVLINGSKLASSBESKRIVNING
Inlagd svampSvamp i lag bestående av t.ex. ättika, vinäger, salt, socker, kryddor.  
Mjölksyrade grönsakerMjölksyrad (fermenterad) produkt med hela eller delade grönsaker i en lag eller eget spad, med eller utan kryddning. Mjölksyrade bär/frukter tävlar också i denna klass.
Inlagda grönsakerPastöriserad eller kokt vegetabilisk produkt. I en lag bestående av ättika/vinäger, socker/honung och kryddor.
Övriga vegetabiliska produkterVäxtbaserade (inte ris), värmebehandlade, ägg och mejeriprodukter är tillåtna. Eventuellt använd grädde får inte innehålla karragenan, här bl.a. grönsakspatéer, terriner och kåldolmar (också inhemskt kött tillåtet som fyllning).

Anmälan

 • Ange framför allt de sorter av grönsaker och svamp som använts i produkterna.
 • Ange mängden grönsaks- och svampråvara som använts per 100 g färdig produkt.
 • Också ättika (ättika tillverkad genom jäsning) är tillåtet.

Tävlingsklassen nedtill hör till kategorin GRÖNSAKS- OCH SVAMPPRODUKTER

TÄVLINGSKLASSBESKRIVNING
Krydd- och matsåser, ChutneyKryddade matsåser, av t.ex. senaps-, ketchup-, chili- eller pestotyp. Kan innehålla socker, salt, honung, ättika/vinäger och kryddor. Hällbar kall sås, baserad på t.ex. vatten, olja, saft, ägg samt t.ex. ättika/vinäger, salt, socker/honung, pektin och kryddor. Chutney är en kokad aromatisk eller kryddig produkt med marmelad- eller syltkonsistens. Passar utmärkt till varma rätter. Klassiska råvaror är bär/frukt/grönsaker i kombination med t.ex. socker, honung, salt, ättika, vinäger, kryddor.

Anmälan

Tävlingsregler och undantag

 • Observera att huvudråvaror såsom frön, örter, frukter, bär, grönsaker ska vara lokalt odlade eller inhemska med känt ursprung.
 • Smaksatt honung är inte en sås och honung får heller inte vara huvudingrediens i en sås.
 • I senapsprodukter ska senapen vara inhemsk.

  MELLANMÅL OCH SNACKS
TÄVLINGSKLASSBESKRIVNING
Mellanmål och snacksVegetabiliska eller animaliska snacksprodukter av lokala, inhemska råvaror, också drickbara mellanmål (tjockflytande konsistens), såsom smoothies, av typ drickyoghurt. Obs! Safter i kategorin DRYCKER
  

Anmälan

 • Ange också specifika råvaror, sorter o.d. som använts i produkten.
 • Beskriv tillverkningsmetoden.
 • Kryddor och smaksättare kan vara utländska, om inhemska sådana inte finns att få.
 • Sockret ska vara inhemskt, i ekologiska produkter accepteras utländskt ekologiskt socker.

  DRYCKER
TÄVLINGSKLASSBESKRIVNING
Bär- och fruktsaftPastöriserad och/eller kokad bär- eller fruktprodukt. Kan innehålla socker/honung samt vatten. Drickfärdig eller späds med kallt vatten enligt anvisning.
Övriga drycker (alkoholfria)Pastöriserad/kokad produkt med naturlig smak av bär, frukt, blommor eller örter. Också produkter tillverkade av sav, granskott eller vinbärsblad. Kan också innehålla socker/honung samt vatten. Också kryddade safter och nektar tävlar i denna klass. Drickfärdig eller späds med kallt vatten enligt anvisning.
GlöggPastöriserad/kokad kryddad produkt. Drickfärdig eller späds med vatten enligt anvisning. Serveras varm vid bedömning.
Kolsyrade, alkoholfria drycker, läskedryckerDrickfärdig kolsyrad produkt med naturlig smak av bär, frukt, blommor eller örter. Kan också innehålla socker/honung samt vatten. Tillsatt kolsyra är tillåten.
 • Dryckens egenskaper härstammar endast från naturliga råvaror samt smak- och aromämnen som uppstått naturligt under jäsning och lagring. Koncentrering eller reducering av råvaran med hjälp av värme eller kyla är tillåten som en del av tillverkningsprocessen.
 • Artificiella smak- och färgämnen, konserveringsmedel, syror är inte tillåtna.
 • Användning av enzym för utvinning av juice ur bär- eller fruktmassa är tillåtet, men användningen ska anges.

Bedömning

 • Produkterna späds enligt anvisning, men juryn kan även testa andra spädningsförhållanden.

Anmälan

 • Ange spädningsförhållande, om produkten ska spädas (saft, glögg o.d.).
 • Ange juicehalten i %, eller ange mängden bär-, frukt- eller örtråvara som använts per 100 g färdig produkt.
 • Ange rekommenderad temperatur för bedömning av produkten.

Inlämning

 • Drickfärdiga produkter i små flaskor kräver att flera flaskor inlämnas för bedömning. Räkna med minst 0,66 liter drickfärdig produkt.

Tävlingsregler och undantag

 • Aromgivande råvaror är vindruvor, bär, frukt, spannmål, växtdelar och växtsafter som till 100 % är lokala eller inhemska. Undantag från kravet på lokal råvara är kryddor som av tradition använts i en viss typ av dryck och som inte finns lokalt, t.ex. kanel i glögg.
 • Artificiella smak- och färgämnen är inte tillåtna.
 • Användning av enzym för utvinning av juice ur bär- eller fruktmassa är tillåtet.
 • Dryckens egenskaper härstammar endast från naturliga råvaror samt smak- och aromämnen som uppstått naturligt under jäsning och lagring. Koncentrering eller reducering av råvaran med hjälp av värme eller kyla är tillåten som en del av tillverkningsprocessen.

INNOVATIVT MATHANTVERK

TÄVLINGSKLASSBESKRIVNING
Innovativ mathantverksprodukt  Produkten ska vara innovativ och nyskapande ur någon aspekt. Samma grundregler gäller som för övriga klasser. Vid bedömningen väger innovationsgraden tyngst, men även utseende/konsistens och smak/doft poängsätts. Den innovativa egenskapen ska beskrivas i samband med anmälan. Produkten ska till sin karaktär vara sådan att den inte kan tävla i någon annan klass.

ÅRETS MATHANTVERKSFÖRPACKNING

Vid FM i Mathantverk 2022 väljs Årets mathantverksförpackning. Bland de produkter som godkänts till tävlingen väljs 10 finalister, från vilka juryn väljer vinnarna.

 Refuserade tävlingsbidrag

Arrangören tillsammans med tävlingsrådet förbehåller sig rätten att inte godkänna en produkt som anmälts till tävlingen, om det t.ex. noteras att de uppgifter som angetts inte uppfyller tävlingskriterierna eller att den produkt som lämnats in till tävlingen inte uppfyller kriterierna enligt tävlingsreglerna (det har t.ex. använts tillsatser som inte accepteras i produkten i fråga).

Tävlingsarrangör Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus/ProAgria Etelä-Suomi ry

tävlingsdirektör    Sanna Lento-Kemppi                +358 (0)40 544 776

sanna.lento-kemppi@maajakotitalousnaiset.fi

Mathantverk i Finland rf – tävlingsråd

I frågor som gäller tävlingsreglerna

når du oss bäst via e-post sm@ruoka-artesaanit.fi eller fm@mathantverkarna.fi

25.8.2022 Obs! Dessa e-postadressen fungerar inte. Vi undersöka saken. Vi beklagar!