Tävlingsinfo

BAKGRUND – Vad är mathantverk?

 • Mathantverksprodukter tillverkas av i huvudsak lokala råvaror, som går att spåra till sitt ursprung och som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården eller i det egna företaget.
 • Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan.
 • Mathantverksprodukter tillverkas utan onödiga tillsatser, vilket framhäver tillverkarens yrkesskicklighet att tillverka produkten högklassigt och med naturliga processer.
 • Mathantverk är unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet.
 • Mathantverk lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar dessa traditioner och skapar innovativa produkter.

Reglerna för FM i Mathantverk har utarbetats utifrån tävlingsreglerna för SM i Mathantverk i Sverige. Ett tävlingsråd som utsetts av föreningen Mathantverk i Finland rf fastställer reglerna för respektive år. Tävlingsreglerna ägs av Mathantverk i Finland rf. Föreningen ansvarar för reglerna i Finland och för arrangemanget av tävlingen.

 

TÄVLINGENS ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Syftet med tävlingen är att bevara och utveckla lokala matkulturer samt att göra mathantverket känt och stimulera dess utveckling. Konceptet står för värden som bygger på intresset att skydda och bevara mathantverkstraditionerna.

 • Tävlingen motiverar och inspirerar mathantverksföretagen att producera och utveckla produkter av hög kvalitet som uppfyller kraven på mathantverksprodukter => tävlingen erbjuder således företagaren ett ”verktyg” för produktutveckling.
 • Företagaren får respons på sina produkter av jurygruppen (professionella inom branschen och företrädare för intressentgruppen).
 • FM i Mathantverk leder till ökad kunskap om och försäljning av mathantverksprodukter såväl lokalt som på nationell och möjligen internationell nivå.
 • Konsumenternas/kundernas/köparnas medvetenhet om mathantverk ökar i och med tävlingen och de vinnande produkterna.

FÖRBEREDELSER FÖRE ANMÄLAN

 • Läs tävlingsreglerna för Mathantverk SM 2022 (länk till reglerna) —- Avsnittet Allmänt gäller alla tävlande och under KATEGORIN för respektive produkt finns tävlingsklasserna för år 2022 med beskrivningar, begränsningar och eventuella särskilda anvisningar.
 • När du läser tävlingsreglerna, kontrollera samtidigt om din produkt kan delta i årets FM i Mathantverk. Om din produkt inte uppfyller de allmänna kriterierna eller om det inte finns en KATEGORI och tävlingsklass för din produkt, kan din produkt i år inte delta i FM i Mathantverk.
 • Ta på förhand fotografier (max. 2 bilder) av etiketterna på din produkt (av fotografierna ska produktens namn och ingredienser framgå). Om din produkt säljs i lösvikt, ta ett fotografi av produktkortet eller den produktinformation som ges separat.
 • Överför fotografierna till din dator (eller den enhet med vilken du gör anmälan).
 • Ta fotografier eller sök färdigt fram fotografier av företagaren, produkten, produktens tillverkning eller användning o.d. (dessa fotografier är frivilliga – det rekommenderas att du bifogar dessa bilder).
 • Ha den produkt som du anmäler till tävlingen nära till hands, så att du på blanketten kan fylla i bl.a. produktens ingredienser (på samma sätt som på etiketten).
 • Ta också fram företagets FO-nummer och adressen till företagets webbplats och/eller konton på sociala medier.

ANMÄLAN

Anmälan till FM i Mathantverk görs med den anmälningsblankett som finns på webbplatsen www.artesaaniruokasm.fi eller www.mathantverkfm.fi. Du kan också spara anmälningsblanketten och fortsätta fylla i anmälan senare. Det är viktigt att du tar en utskrift av sammanfattningssidan av den ifyllda anmälningsblanketten eller skickar den till din egen e-post och sparar den åt dig själv. Du behöver en utskrift av sammanfattningssidan, när du lämnar in tävlingsprodukterna till arrangören (sammanfattningssidan läggs i samma påse med tävlingsprodukterna).

Tävlingsanmälan öppnas i början av mars 2022. Sista anmälningsdag är den 11 september 2022. Produkter som inte anmälts med anmälningsblanketten inom utsatt tid tas inte emot till tävlingen.
Deltagaravgiften är 60 € (+ moms) per tävlingsbidrag. Deltagaravgiften faktureras i augusti.

INLÄMNING AV TÄVLINGSBIDRAG 

Tre produkter! Tävlingsprodukten och 2 x utställningsprodukt

Du ska lämna in tre (3) exemplar av varje tävlingsbidrag. En produkt utan etikett eller förpackningspåskrifter (tävlingsprodukt som bedöms av juryn) och två produkter med kompletta etiketter/förpackningspåskrifter (2 x utställningsprodukt).

Kom ihåg att bifoga sammanfattningssidan från anmälan till produkten när den lämnas in.

Oanmälda produkter eller produkter som inte anmälts inom utsatt tid tas inte emot på plats.

Andra än färskvaror ska lämnas in till tävlingens arrangörer senast den 15 september 2022. Produkterna ska levereras ända fram till den adress som tävlingsarrangören uppger. Tävlingsdeltagaren ansvarar för arrangemangen kring leveransen, eventuell kyltransport och transportkostnaderna.

På denna webbplats publiceras senare mer ingående anvisningar och tidtabeller för inlämning/försändelse av tävlingsprodukter. Vi skickar också till de företag som anmält sig till tävlingen närmare anvisningar om leveransen av produkterna o.d. via e-post i augusti.

BEDÖMNING AV TÄVLINGSBIDRAGEN, JURY

Alla produkter som godkänts till tävlingen bedöms och företagen får ett skriftligt omdöme inom fyra veckor efter tävlingen. Bedömningen av tävlingsprodukterna sker onsdagen den 21 september 2022.

Juryn består av mathantverksexperter, sakkunniga inom livsmedels- och matbranschen och kommersialisering samt av en konsumentföreträdare. Varje jurygrupp består av en branschkunnig ordförande samt minst tre medlemmar. Juryns beslut kan inte överklagas.

Jurygruppens uppgift är att:

 • Utse pristagarna inom respektive KATEGORI/tävlingsklass.
 • Ge ett skriftligt omdöme om varje tävlingsprodukt. Det skriftliga omdömet delges den tävlande i efterhand.

Tävlingsprodukterna bedöms i det skick som de lämnats in till tävlingen, om inte något annat anges i definitionen av klassen. Produkterna bedöms särskilt enligt utseende, konsistens/beskaffenhet, doft, smak och helhetsintryck samt i den innovativa tävlingsklassen enligt innovationsgrad. Smakpoängen värderas högre än andra kriterier när två produkter fått samma poäng. Om en tävlingsdeltagande i samband med anmälan framför särskilda önskemål beträffande provsmakningen av produkten, förmedlas önskemålen till juryn, som beslutar huruvida önskemålen beaktas eller inte.

Ytterligare upplysningar / tävlingens kontaktpersoner:

kontaktuppgifter i anslutning till tävlingen

du når oss bäst via e-post sm@ruoka-artesaanit.fi eller fm@mathantverkarna.fi

25.8.2022 Obs! Dessa e-postadressen fungerar inte. Vi undersöka saken. Vi beklagar!

Sanna Lento-Kemppi   tävlingsarrangemang                    tfn 040 544 7768

tävlingsdirektör sanna.lento-kemppi@maajakotitalousnaiset.fi

Tuula Repo  förfrågningar i anslutning till anmälan           tfn 040 588 0958

Jenni Kunnaala  kommunikation och information             tfn 040 528 8610

Tävlingsarrangör – Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus/ProAgria Etelä-Suomi ry