Seminarium

Seminarium
Bärkraftigt från jord till bord

Välkommen att ta del av nya kunskaper, aktuella insikter och perspektiv från ledande experter inom hållbarhet!

FM i Mathantverk är en mötesplats för mathantverket med seminarier och aktiviteter av mathantverkare för mathantverkare. Årets seminarium är öppet för allmänheten och riktar sig särskilt till företagare som bedriver hantverksmässig förädlingsverksamhet, landsbygdsföretagare inom livsmedelssektorn, studerande och övriga aktörer i branschen.

Tid: Fredag 8.10.2021 kl. 9.00 – 17.00

Plats: Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 35

Kostnad: Kostnadsfritt men föranmälan krävs

Länk till seminariet: https://youtu.be/NVtR8hGdf70

Seminariet Bärkraftigt från jord till bord arrangeras i samarbete med jord- och skogsbruksministeriet inom ramen för Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2021 samt programmet Ny Nordisk Mat.

Temat för årets seminarium är hållbarhet. Odlare, transport- och logistikleverantörer och alltmer konsumenter gör kopplingen mellan hållbara metoder och hur de formar en livskraftig livsmedelskedja för framtiden. Ett livsmedelssystem består av alla de tjänster, aktörer, institutioner, regler och så vidare som behövs för att vi ska få mat på bordet och som på olika sätt påverkar det vi äter. Från jord till bord.

Seminariet kommer att ta upp flera perspektiv som bidrar till utveckling av nya värdekedjor kopplat till en hållbar framtid och kommer att ledas av Lotta Nummelin

Lotta Nummelin är vd för Östersjöfonden, aktiv i Bärkraft.ax och brinner för att hitta nya hållbara lösningar. Hon är miljöbiolog som jobbat med miljöfrågor i två decennier och under de senaste åren har intresset sträckt sig även till andra hållbarhetsfrågor. Lotta är en hängiven axgan som älskar att pyssla med odlingarna i sin trädgård.

Lotta kommer att lotsa oss igenom en fullspäckad dag där vi får lyssna till bland annat Richard Tellström, docent i måltidskunskap och expert på Sveriges Lantbruksuniversitets framtidsmatplattform SLU Future Food, som kommer att berätta om krisers effekt på människors matvanor.

Seminarieprogrammet presenteras i sin helhet här.

TIDTABELL

Seminariet inleds med mingel och invigning av tävlingen FM i Mathantverk 2021. 

Värd/moderator: Bettina C. Lindfors

Invigningstalare: Micke Larsson, huvudsekreterare utvecklings- och hållbarhetsrådet i nätverket Bärkraft.ax och Sölve Högman, byråchef på Ålands landskapsregering, Jordbruksbyrån.
Bettina C. Lindfors, projektledare för Ny Nordisk Mat / Det nya nordiska köket 2.0 öppnar seminariet med ett anförande efter invigningstalare.

Kl. 09.00 – 10.00 Invigning i samarbete med Ny Nordisk Mat

Kl. 10.00 – 11.45 Seminarier

Kl. 11.45 – 13.15 Lunch 

Kl. 13.15 – 14.00 Seminarier

Kl. 14.00 – 14.25 Kaffepaus i samarbete med Ny Nordisk Mat

Kl. 14.25 – 17.00 Seminarier

Seminariet avrundas av Bettina C. Lindfors genom att knyta samman främjandet av hållbara matsystem och mathantverk i en bredare, nordisk samhällskontext. Vidare ges en inblick i revitaliseringsarbetet av det nordiska köksmanifestet i syfte att strategiskt lyfta Norden som en hållbar gastronomisk region. Det nordiska programinslaget jämte nätverkande förverkligas i samarbete med Ny Nordisk Mat, Nordiska ministerrådet. 

Delta i seminariet och få inspiration till hur du kan skapa värden för en hållbar framtid.

BRA ATT VETA

  • Bärkraftigt från jord till bord är ett seminarium som är öppet för allmänheten.
  • Seminariet är kostnadsfritt men vi vill att deltagarna föranmäler sig.
  • Vi bjuder på Axplåck (mingelmat) vid invigningen och kaffe med Ålandspannkaka i pausen.
  • Ingen gemensam lunch arrangeras under seminariet. Hotell Arkipelag, Restaurang Siffkoffska Gården och Indigo Restaurang & Bar erbjuder axganrätt till lunch.
  • Föreläsningarna 1-5 är inspelade på förhand vilket innebär att det kan begränsa inslag av interaktion.
  • Seminariet genomförs som en hybrid, det vill säga både fysiskt och digitalt. Evenemanget spelas in så man kan följa det direkt eller se det efteråt. Livesändningen kan följas via länk.
  • Föreläsningarna sker på svenska men presenteras och sammanfattas efter varje anförande på finska. Föreläsningarna simultantolkas på finska och man kan välja att se även livesändningen på finska.

SAMARBETE

Parallellt med evenemanget FM i Mathantverk 2021 Åland ordnar Ny Nordisk Mat  -programmet och projektet Det nya Nordiska köket 2.0 en workshop på Alandica för inbjudna nyckelaktörer inom mat-och restaurangbranschen i Norden. Workshopen gäller revitaliseringen av manifestet för det nya nordiska köket enligt hållbara och hälsosamma livsmedelssystem. Workshopens program koordineras med seminariet så att det skapas naturliga möten mellan mathantverkarna och workshopens deltagare samt samordnad kommunikation och innehåll i seminarieprogrammet. Mera information om Ny Nordisk Mat hittar du här, Ny Nordisk Mat 

För ett säkert seminarium följer vi självklart myndigheternas rekommendationer om bland annat maxantal deltagare. 

Vi förväntar oss av dig som gäst eller besökare att du stannar hemma vid minsta symptom eller avlägsnar dig om symptom uppstår under tiden du är i våra lokaler. Det samma gäller för all vår personal.

Institutet för hälsa och välfärd publicerar kontinuerligt uppdaterad information om coronaviruset på sin webbplats.

Information om när och hur man ska kontakta Ålands hälso- och sjukvård vid misstanke om infektion finns att läsa här ÅHS.

7-9 oktober 2021
Åland, Mariehamn

Kontaktpersoner 

Åsa Kronhed-Sogn
Mobil: +358 (0)457 345 4108
E-post:asa.kronhed-sogn@ha.ax

Frågor om anmälningar:

Eija Lamsijärvi
Mobil: +358 (0)400 566 739
E-post: fm@mathantverkarna.fi

sm@ruoka-artesaanit.fi