Seminarieprogram

Bärkraftigt från jord till bord 8.10.2021

Alandica kultur & kongress, stora auditoriet 

Invigning kl. 9.00 – 10.00

Program

Kl. 10.00 – 10.45
Krisers effekt på människors matvanor – Lärdomar från förr med inspel om tiden efter Coronan

Föreläsare: Richard Tellström, expert på matkultur och måltidshistoria Richard Tellström är docent i måltidskunskap och expert på Sveriges Lantbruksuniversitets framtidsmatplattform SLU Future Food, och forskar om svensk matkultur och människors värderingar om sitt ätande. Han har arbetat med olika TV-program och filmer, varit sommarpratare i P1 och skrivit och medverkat i flera böcker om den svenska matkulturen.

Kl. 11-11.45
Livsmedelskedjan – 2020-talets nya tillväxtmotor 

Föreläsare: Marie Gidlund, verksamhetsledare på Sweden Food Arena. Marie Gidlund är verksamhetsledare i organisationen Sweden Food Arena som är en nationell arena där aktörer inom livsmedelsbranschen samverkar för en innovativ, hållbar och konkurrenskraftig livsmedelssektor.

Kl. 11.45 – 13.15 

Lunchpaus

Kl. 13.15 -14.00

Hållbar livsmedelsnäring med koppling till miljö och hälsa

Föreläsare: Sara Seing, projektchef på MatLust.
MatLust är ett EU-projekt vars syfte är att stärka tillväxt och hållbarhet inom livsmedelsnäringen i Stockholmsregionen. MatLust erbjuder kostnadsfria utvecklingsprogram, aktiviteter, nätverk och andra former av stöd till små och medelstora företag. Grunden för MatLusts hållbarhetsarbete utgörs av konceptet Diet for a Green Planet. Det tar hänsyn till hållbarhet inom flera områden och innehåller kriterier som bidrar till en mer hållbar livsmedelsproduktion i Östersjöregionen.

Kl. 14.00 – 14.25

Kaffepaus

Kl. 14.25 – 15.10

Hur livsmedelssystemet kan bli mer hållbart genom minskat matsvinn

Föreläsare: Mattias Eriksson, forskare på SLU
Mattias Eriksson är forskare på SLU (institutionen för energi och teknik med forskarstatis på matsvinn). Mattias jobbar främst med mätningar av matsvinn och att analysera miljöpåverkan från olika avfallsminskande aktiviteter. Han ser pandemin som ett stort stresstest för hela livsmedelssystemet. 

Kl. 15.25 – 16.10

Kolinlagring och hållbar livsmedelsproduktion i jordbruket –  bygg hållbara företag

Föreläsare: Anne Antman, projektchef för Carbon Action Svenskfinland.
Anne Antman fungerar som projektchef för Carbon Action Svenskfinland. Carbon Action är ett pilotprojekt som samlats av Baltic Sea Action Group (BSAG). BSAG är en oberoende ideell stiftelse med säte i Finland. BSAG arbetar för att hitta lösningar och sammanföra rätt aktörer för att återställa den goda ekologiska balansen i Östersjön. Inom ramen för projektet växte Carbon Action till en samarbetsplattform med ett antal projekt, finansiärer, jordbrukare, rådgivare, forskare och företag. Carbon Action-plattformen främjar sätt att påskynda lagring av kol i åkermark och att vetenskapligt verifiera lagring.

Kl. 16.20 -16.35

Att utveckla måltidsturismen som hållbar region

Föreläsare: Niko Micklin, kommunikations- och försäljningsansvarig på Visit Åland samt projektansvarig för MatÅland 2022 

Visit Åland 
Åland ska vara fullt ut hållbart senast år 2051. Det målet satte Ålands lagting och landskapsregering upp år 2014. Samtidigt satte man upp sju strategiska mål som ska vara uppnådda redan 2030. Bland dem nämns till exempel att allt vatten ska ha en god kvalitet, Åland ska ha en markant högre andel energi från förnyelsebara källor och man ska ha hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster.

Inom turismbranschen är det många som redan fått en stämpel för sitt goda hållbarhetsarbete genom hållbarhetscertifieringen Green Key samt anläggningar som fått den nordiska miljömärkningen Svanen. Fem åländska gästhamnar fick som de enda gästhamnarna i Finland Green Keys motsvarande miljömärkning för gästhamnar, Blue Flag, inför säsongen 2020.

MatÅland 2022
Ett femårigt projekt (2017-2022) finansierat av landskapet med syfte att tillsammans med åländska livsmedelsproducenter utveckla marknadskommunikationen och helhetsgreppet kring MatÅland på fastlandet. Projektet arbetar med att lyfta, öka synligheten och marknadsföra åländska livsmedelsprodukter i samarbete med finska samarbetspartners. 

Kl. 16.35 -16.50

Föreläsare: Erika Gustafsson, projektledare för projektet Educating Professionals on Islands in GastroTourism (EPIG)

Projektet EPIG
Projektet är ett samarbete mellan Ålands Yrkesgymnasium (lead partner), Kuressaare Training Center på Ösel, Estland, och Gutegymnasiet på Gotland, Sverige. Tre öar– alla i Östersjön. Projektet riktar dig till elever, lärare och personer som arbetar med gastronomi och turism. Projektet är finansierat av ERDF, genom Central Baltic, och egna offentliga bidrag. Visit Åland sitter med i projektets styrgrupp.

En gemensam satsning på måltidsupplevelser för utländska turister skapar tillväxt och nya arbetstillfällen i hela landet. De saker som utländska turister helst vill göra är att smaka traditionell lokal mat och dryck och intresset är stort för att besöka gårdsbutiker och producenter. Projektet ska höja nivån på kunskap inom branschen såsom hållbarhet, hemester, samarbete och hur vi ska förlänga högsäsongen.

Avslutningsanförande 

Kl. 16.50 – 17.00

Bettina Lindfors, Projektledare för Ny Nordisk Mat

Seminariet avrundas genom att koppla samman temat hållbara matsystem och mathantverk i en nordisk kontex och ge en fördjupad inblick kring det pågående arbetet för revitaliseringen av det nordiska köksmanifestet i syfte att strategiskt lyfta Norden som en hållbar region inom mat och måltider regionalt och internationellt.

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

7-9 oktober 2021
Åland, Mariehamn

Kontaktpersoner 

Åsa Kronhed-Sogn
Mobil: +358 (0)457 345 4108
E-post:asa.kronhed-sogn@ha.ax

Frågor om anmälningar:

Eija Lamsijärvi
Mobil: +358 (0)400 566 739
E-post: fm@mathantverkarna.fi

sm@ruoka-artesaanit.fi