Så går tävlingen till

Så går tävlingen till

Inlämning av tävlingsbidrag

Tävlingsprodukter kan skickas till tävlingen med post eller transportör. Inlämning av produkter kommer även att kunna ske på plats vid vissa tider, se nedan.

Skicka med post eller transportör

Produkter kan skickas i förväg och kan tas emot från den 27 september.

Produkter som skickas med post måste anlända senast dagen innan bedömningen. 

Vänligen observera att produkter måste köras ut hela vägen till slutdestinationen, tävlingsledningen har tyvärr inte möjlighet att hämta ut paket vid utlämningsställen.

Adress:
Ålands yrkesgymnasium
FM i mathantverk
Strandgatan 1
AX-22100 Mariehamn 

Kontakt:
Eija Lamsijärvi
Mobil: +358 (0)400 566 739
E-post: fm@mathantverkarna.fi

Viktigt att alla försändelser märks med FM i MATHANTVERK. 
Kylvaror märks med KYLA.

Lämna in på plats

Torsdag 7 oktober
Kl. 12.00 – 18.00 – Alla produktkategorier

Märkning & inlämning

Varje produkt ska vara märkt med klassen den deltar i. Hela produkter ska lämnas in, *) undantag för stora ostar se nedan. Burkar respektive flaskor ska vara fulla och oöppnade. Om produkterna är mycket små eller få måste flera lämnas in för att bedömning ska kunna ske. Jurygruppen består av 4-5 personer som behöver ett ordentligt smakprov var.

*) För ostar gäller följande:

Ostar 2-4kg – en halv ost lämnas in (blir 1-2kg att bedöma)

Ostar över 4kg – en kvarts ost lämnas in (blir >1kg att bedöma)

Produkter som lämnas in till tävlingen får inte bära något märke, stansning eller annan indikation på vem som är producent. 

Ett exemplar av produktens försäljningsetikett med ingrediensförteckning ska också medfölja tävlingsprodukten. Stoppa förslagsvis originaletiketten med ingrediensförteckning, namn på produkt och producent samt eventuell branschspecifik information löst tillsammans med produkten i en plastpåse märkt med tävlingsklass.

Observera att bekräftelse på deltagande måste åtfölja produkten vid inlämningen. Vi tar inte emot oanmälda produkter på plats. Kontakta tävlingsledningen, i god tid, om ni har frågor som rör inlämningen av produkter.

Produkterna bedöms i det skick de anländer.

Vissa regionala matprojekt kan hjälpa till med samordning av transporter eller tipsa om andra i regionen som ska skicka produkter till tävlingen. 

Jurybedömningar

Varje jurygrupp består av en juryordförande samt ytterligare 3-4 medlemmar. Jurygruppernas medlemmar varierar från år till år och består av såväl branschkunniga som lekmän. En del har suttit i jury tidigare, andra inte.

Juryn bedömer tävlingsprodukterna utifrån kriterier anpassade för varje klass. I huvudsak bedöms utseende, konsistens, doft och smak. Dessa kvaliteter poängsätts på en skala från 0-5 p. Dessutom skrivs en skriftlig utvärdering för varje produkt, vilket gör det möjligt för företagaren att vidareutveckla sin produkt. Smakpoängen värderas högre än andra kriterier när två produkter hamnar på samma poäng. Den med högst smakpoäng vinner. Lika smakpoäng leder till en delad placering och nästkommande placering utgår. I klassen Innovativt mathantverk värderas innovationsgraden lika högt som utseende/konsistens och doft/smak tillsammans.

Eftersom varje jurygrupp själv bestämmer hur bedömningen ska gå till kan poängbilden se olika ut för olika klasser och år. Direkta jämförelser mellan klasserna är därför inte möjliga. Juryns beslut kan inte överklagas.

Juryordföranden och – medlemmar 2021

Vinnare & prisutdelning

Vinnaren i varje klass tilldelas medalj, diplom samt sigill (guld) att fästa på vinnarprodukten. Andra- och tredjepristagare utses i klasser med 5-6 respektive 7 eller fler tävlingsbidrag. Dessa får diplom samt sigill i silver respektive brons. Pristagarna får också tillgång till en elektronisk version av sigillen som kan användas vid marknadsföring av produkterna. Information om hur sigillen får användas ges på plats. Alla pristagare får en PR-guide med tips och råd kring hur de själva kan arbeta för att få medial uppmärksamhet för utmärkelsen. De vinnande produkterna i varje klass kommer att ställas ut i en vinnarutställning efter prisutdelningen. Vinnarna kommer också att presenteras på www.mathantverkfm.fi samt i media.

Bedömningsresultat

Alla tävlingsdeltagare får den fullständiga bedömningen, med både poäng och skriftliga omdömen för varje tävlingsprodukt, skickad hem till sig inom fyra veckor efter tävlingen.

Webinariet ”Så bedömdes produkterna”

När tävlingen är avslutad hålls branschvisa webinarier om hur produkterna bedömdes. Detta är ett utmärkt tillfälle att få reda på mer om hur juryn arbetat, hur tankegångarna gått och vad som gjort att vinnarprodukterna vann. Här får du som producent tillfälle att diskutera och få återkoppling kring dina produkter om du är på plats. Webinarierna hålls för en klass i taget och livesänds. Alla tävlande får en länk till webinariet skickad till sig via mejl.

Ingen avhämtning av bedömda produkter

På grund av rådande läge kommer ingen utlämning av produkter att ske.

Tävlingsrådet

Tävlingsrådet presenteras nedan. Rådet sammanträder inför tävling. I rådet diskuteras, utvärderas och tas beslut om regler, utformning och riktlinjer för tävlingen.

Föreningen Mathantverkarna i Finland, ordförande, Eija Lamsijärvi
Föreningen Mathantverkarna i Finland, verksamhetsledare, Margot Wikström
Tävlingsledare 2019, Leena Pölkki
Tävlingsledare 2020, Tomi Aho
Tävlingsledare 2021, Åsa Kronhed-Sogn
Tävlingsledare 2022, Sanna Lento-Kemppi
Specialist på mathantverk och erfaren jurymedlem och organisatör, Jonas Harald

7-9 oktober 2021
Åland, Mariehamn

Kontaktpersoner 

Åsa Kronhed-Sogn
Mobil: +358 (0)457 345 4108
E-post:asa.kronhed-sogn@ha.ax

Frågor om anmälningar:

Eija Lamsijärvi
Mobil: +358 (0)400 566 739
E-post: fm@mathantverkarna.fi

sm@ruoka-artesaanit.fi