Innovativ mathantverk

Innovativt mathantverk

Produkten skall vara innovativ och nyskapande ur någon aspekt. Samma grundregler som för övriga klasser gäller. Vid bedömningen väger Innovationsgraden tyngst, men även utseende/ konsistens och smak/doft poängsätts. 

Produkten ska vara av sådan karaktär att den inte kan tävla i någon annan klass. Vid anmälan ska den innovativa egenskapen anges. 

Max ett bidrag per företag. 

Inom klassen Innovativt mathantverk kan produkter som är innovativa och nyskapande ur någon aspekt tävla. Det kan handla om råvaror, förädlingsmetoder, smakkombinationer, användningssätt, produktens presentation (utseende eller förpackning), eller något annat som förnyar och förstärker mathantverkets position och utveckling.

7-9 oktober 2021
Åland, Mariehamn

Kontaktpersoner 

Åsa Kronhed-Sogn
Mobil: +358 (0)457 345 4108
E-post:asa.kronhed-sogn@ha.ax

Frågor om anmälningar:

Eija Lamsijärvi
Mobil: +358 (0)400 566 739
E-post: fm@mathantverkarna.fi

sm@ruoka-artesaanit.fi