FM i Mathantverk

FM i Mathantverk

Vad är mathantverk?

Mathantverk är ett relativt nytt begrepp, men metoderna som används vid framställningen är traditionella sätt att förädla och konservera mat.

Grundläggande regler för mathantverk är att produkterna inte får innehålla konserveringsmedel och tillsatsämnen, att råvarorna skall vara inhemska, gärna lokala och ha ett känt ursprung samt att tillverkningen skall ske enligt hantverksmässiga principer.

Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

I norden är det Eldrimner (Sverige) som lett utvecklingen av mathantverk som begrepp. Eldrimner har, via Länsstyrelsen i Jämtland, regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara kunskap om mathantverk.

Vad är en mathantverkare?

En mathantverkare bedriver hantverksmässig förädlingsverksamhet där råvaran förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. En mathantverkare skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet, tydlig identitet och utan onödiga tillsatser. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan.

Vad är FM i mathantverk?

Syftet med de nationella tävlingarna i mathantverk är att bevara och utveckla lokala matkulturer, göra mathantverket känt och stimulera till utveckling. Det finns en vilja att skydda och bevara mathantverket och de värden som begreppet står för. Mathantverkarna motiveras i sitt arbete och inspireras att utveckla sitt företag och sina produkter. FM i mathantverk bidrar till att stärka och synliggöra det hantverksmässiga livsmedels- företagandet både på regional och på nationell nivå. Konsumenternas medvetenhet ökar med hjälp av tävlingen och de vinnande produkterna. Framöver leder detta till ett ökat kunnande, en ökad försäljning och nya arbetstillfällen.

Eldrimner har arrangerat Svenska mästerskapen i mathantverk sedan år 1997. Under åren 2016 – 2018 ordnade det finlandssvenska projektsamarbetet Kustens mat de första tre Finska mästerskapen i mathantverk i Finland. 

För mathantverkets utveckling och spridning strävar man till att hålla en gemensam nordisk linje när det kommer till regelverket för tävlingen. Skillnader i lagstiftning, lokala traditioner samt den allmänna kännedomen om begreppet mathantverk gör ändå att gränsdragningar och tävlingsklasser kan utformas på olika sätt så länge värdegrunden och definitionen på mathantverk är gemensam.

Från och med år 2019 äger föreningen Mathantverk i Finland r.f. regelverket för tävlingen FM i mathantverk. Föreningen står som garant för att tävlingen ordnas i enlighet med definitionen för vad mathantverk är. Dessutom deltar föreningen i arbetet med att utveckla tävlingsreglerna och söker inför varje år en arrangör av tävlingen.

Vem är målgruppen för FM i mathantverk?

Målgruppen för FM i mathantverk är företagare som bedriver hantverksmässig förädlings- verksamhet inom tävlingens kategorier. Företagarna har möjlighet att tävla med sina mathantverksprodukter och få en konstruktiv bedömning av en jury med kunskap inom förädlingskategorin. Bedömningen och responsen motiverar och hjälper mathantverkarna att vidareutveckla sitt företag och sina produkter.

Man behöver inte vara utbildad mathantverkare för att delta i tävlingen eller för att få kalla livsmedelsprodukten för mathantverk. Grundprincipen är att man är registrerad företagare som bedriver hantverksmässig förädlingsverksamhet och att produkten är tillverkad i enlighet med definitionen för vad mathantverk är. Produkten ska finnas till allmän försäljning och vara tillverkad i en anmäld livsmedelslokal.

Är du blivande mathantverkare?

Tio tips för blivande mathantverkare

  1. Utveckla din idé – Vad har du för idé om mathantverk?
  2. Skapa produkter av god kvalitet – Att skapa mathantverksprodukter kräver gedigna kunskaper. 
  3. Ha koll på livsmedelssäkerhet och tillstånd – Som företagare är du ansvarig för att dina produkter hanteras på ett säkert sätt; lagstiftningen är till för att skydda konsumenterna. Alla livsmedelsföretag måste vara registrerade hos eller godkända av en kontrollmyndighet.
  4. Hyr, renovera eller bygg en livsmedelslokal – För att kunna tillverka mathantverksprodukter behöver du lämpliga lokaler för ändamålet. Det viktigaste är att du kan tillverka säkra produkter i lokalerna och att lokalen möjliggör ett bra flöde i din produktion.
  5. Tänk igenom var du ska sälja dina produkter – Mathantverkare säljer ofta sina produkter med inga eller få mellanhänder. Det är vanligt att sälja mathantverksprodukter i en gårdsbutik eller via marknader.
  6. Räkna på din verksamhet – Arbetet med budget och bokslut är viktigt för din planering av verksamheten och för att kunna deklarera och betala skatt,
  7. Läs på om förpackningar och märkning – Det krävs ofta en förpackning för att bevara en mathantverksprodukts fina kvalitet. Det är viktigt att välja en förpackning tillverkad av ett material som har rätt egenskaper för den aktuella matprodukten. Förpackningar har många uppgifter, bland annat att skydda produkten och att förmedla information. Du behöver både en korrekt innehållsförteckning och ibland en näringsdeklaration.
  8. Tänk igenom din marknadsföringsstrategi – Hur ska kunderna hitta dig och vilja köpa dina produkter? Har du en tydlig hemsida eller en Facebooksida eller väljer du att enbart finnas på Instagram?
  9. Skapa en fördelning mellan att göra själv, anställa eller köpa in – En utmaning är att inte arbeta för mycket. Det kan vara svårt att hinna med allt som ska göras i företaget. Detta gäller inte minst när du startar din verksamhet. Att anställa någon kan vara ett stort steg, men kan betyda mycket för produktionen.
  10. Hämta inspiration från andra – Det finns många andra mathantverkare att inspireras av. Ett tips är att inte enbart titta på företag i din egen bransch, utan hämta inspiration från alla möjliga företag. Du kan hitta bra information på andra mathantverkares hemsidor och Facebook-sidor.

Det finns andra än Eldrimner som arrangerar utbildningar som kan vara värdefulla för din utveckling som företagare. Använd föreningar, projekt, kurser och nätverk för att få tips och ny energi. Mathantverkare ser ofta varandra som kollegor hellre än konkurrenter. Du kanske kan dela en utrustningsdetalj med någon eller sälja åt varandra på marknader.

Du kan möta andra mathantverkare på FM i Mathantverk och på SM i Mathantverk.

7-9 oktober 2021
Åland, Mariehamn

Kontaktpersoner 

Åsa Kronhed-Sogn
Mobil: +358 (0)457 345 4108
E-post:asa.kronhed-sogn@ha.ax

Frågor om anmälningar:

Eija Lamsijärvi
Mobil: +358 (0)400 566 739
E-post: fm@mathantverkarna.fi

sm@ruoka-artesaanit.fi